Witaj nieznajomy | Rejestracja | Logowanie

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ALFA F.H.U. S.C. - AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY SITA

 

Szanowny Użytkowniku,

w trosce o Twój komfort w korzystaniu z naszego sklepu internetowego oraz zapewnienie prywatności przedstawiamy Ci najważniejsze informacje o regułach przetwarzania Twoich danych osobowych, plikach cookies w e-sklepie i przysługujących Ci z tego tytułu prawach.
Jeśli chcesz poznać konkretne przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, to przeczytaj:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 199, s. 1)(dalej: RODO).
 

 Jak dbamy o bezpieczeństwo informacji?

Pracując na danych dotyczących Twojej osoby stosujemy w firmie zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne, jak np. szyfrowanie połączeń w e-sklepie z pomocą certyfikatu SSL. Dzięki temu Twoje dane są przez nas lepiej chronione.
 

Kto administruje informacjami o Tobie?

Twoimi danymi osobowymi administruje dwoje przedsiębiorców, którzy prowadzą spółkę cywilną.
Spółka cywilna zgodnie z prawem nie może być administratorem danych. Na mocy RODO Współadministratorami Twoich danych są wspólnicy spółki.
Są nimi:
- Edyta Linkiewicz prowadząca działalność gospodarczą jako przedsiębiorca  pod nazwą: EDYTA LINKIEWICZ ALFA, NIP: 5422586539 z siedzibą: ul. Prof. Władysława Szafera 1/U6, 31-543 Kraków,
- Jacek Skalski prowadzący działalność gospodarczą jako przedsiębiorca pod nazwą: JACEK SKALSKI "ALFA" F.H.U., NIP: 6792705126 z siedzibą: ul. Prof. Władysława Szafera 1/U6,
31-543 Kraków.
Szczegółowe ustalenia dotyczące zasad współadministrowania Twoimi danymi  znajdziesz klikając tutaj.
Wspólnicy jako Współadministratorzy decydują jakie Twoje dane są wykorzystywane oraz do czego i w jaki sposób.
Uwaga!
Współadministratorzy ustalili, że  wspólnie i każdy z osobna ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonywanie wszelkich obowiązków wynikających z RODO, czyli w zakresie ochrony Twoich danych osobowych.
 

Jak szybko się z nami skontaktować?

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane lub przypuszcza, że mogą być przez nas przetwarzane, ma prawo złożyć wniosek w sprawie informacji, które jej dotyczą:
-  wysyłając mail na adres: pytanie@sita.sklep.pl
-  telefonicznie: +48 12 429 29 80
- wysyłając wiadomość ze strony: https://www.sita.sklep.pl/kontakt
- wysyłając wniosek na adres siedziby spółki: ALFA S.C. - Autoryzowany Salon Sprzedaży SITA, ul. Prof. Władysława Szafera 1/U6, 31-543 Kraków.
 

Jak uzyskaliśmy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie:
- przy składaniu zamówienia na materiały SITA w związku z  umową,
- w związku Twoim zapytaniem dotyczącym planowanego zakupu,
- w czasie rejestracji konta na stronie sklepu  internetowego dostępnego pod adresami: www.sita.sklep.pl, www.sita.edu.pl,
- na podstawie Twojej zgody na przesyłanie informacji o produktach i ofertach przez newsletter.
 

Jakie dane zbieramy?

a) Przy składaniu zamówienia - umowie sprzedaży poprosimy o podanie następujących informacji:
-imię i nazwisko,
-adres zamawiającego,
-NIP w przypadku wystawiania faktury na firmę,
-adres dostawy, jeśli ma być inny niż zamawiającego,
-numer telefonu,
-adres mail.
b) Przy rejestracji konta na stronie www.sita.sklep.pl:
-imię nazwisko,
-adres użytkownika,
-login użytkownika,
-numer telefonu
-adres mail.
c) Przy kontakcie, kiedy wysyłasz wiadomość ze strony: https://www.sita.sklep.pl/kontakt
- nazwisko/firma
- adres mail
d) Przy zapisywaniu się na otrzymywanie newslettera poprosimy o:
- adres mail
 

Czy jesteś zobowiązany podać dane?

Przy składaniu zamówienia - umowie sprzedaży podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jesteś zobowiązany do ich podania. Jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy i ostatecznie nie będziesz miał możliwości zakupu produktów i usług SITA.
Przy rejestracji konta na stronie www.sita.sklep.pl podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jesteś zobowiązany do ich podania. Jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy i ostatecznie nie będziesz miał możliwości skorzystania z usługi konta w e-sklepie SITA.
Przy kontakcie przez https://www.sita.sklep.pl/kontakt podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy wiedzieli komu mamy udzielić odpowiedzi.
Przy zapisywaniu się na otrzymywanie newslettera podanie adresu mail jest warunkiem realizacji usługi i bez podania adresu mail nie będziemy mogli wysyłać Ci informacji o produktach, usługach i promocjach SITA.
 

Czy decyzje w oparciu o Twoje dane podejmuje człowiek?

Dane które nam przekazujesz za pośrednictwem e-sklepu są przetwarzane częściowo w sposób zautomatyzowany – oprogramowanie sklepu. Każdą konkretną decyzję co do zawarcia umowy sprzedaży z Tobą, bądź realizację innej usługi podejmuje jednak człowiek.
Uważamy, że relacja człowiek człowiekowi jest bardzo istotna.
 

W jakim celu zbieramy dane?

To zależy z jakiej naszej oferty skorzystasz. Może to być:
- odpłatne i nieodpłatne propagowanie wiedzy o metodzie i materiałach SITA,
- sprzedaż oraz obsługa po sprzedażowa metody i materiałów do nauki relaksacji oraz szybkiej nauki języków obcych SITA w ramach sklep stacjonarnego –Autoryzowany Salon Sprzedaży SITA, ul. Szafera 1/U6, 31-543 Kraków oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.sita.sklep.pl, www.sita.edu.pl,
- wysyłanie newslettera z ofertą handlową SITA, w tym informacją o promocjach cenowych i zmianach w asortymencie SITA.
 

Jakim prawem zbieramy Twoje dane?

Robimy to na podstawie prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych dla:
a) zawarcia i realizacji umów z potencjalnymi klientami, którzy wyrazili chęć zawarcia umowy, klientami i kontrahentami – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) realizacji nałożonych na nas obowiązków prawnych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO są  to:
- wystawiania i przechowywania faktur,
- comiesięczne wysyłanie zestawień faktur zakupu i sprzedaży do Urzędu Skarbowego – tzw. JPK
- czy wywiązywania się z prawa do rękojmi lub gwarancji w określonych prawem terminach,
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, rozumiemy przez to:
- informowanie Cię w trakcie trwania umowy o aktualnie obowiązującej ofercie handlowej,
- nasze odpowiedzi na Twoje zapytania czy skargi,
- pomoc w obsłudze systemu SITA,
- kontakt  w sprawie kwestii serwisowych
- zbieranie opinii użytkowników na temat e-sklepu oraz systemu SITA, co pozwala podnosić jakość usług,
- zbieranie danych w celach statystycznych i analitycznych,
- ustalenie, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń w związku z e-sklepem, w tym z oferowanymi towarami i  usługami.
Na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Ciebie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO w e-sklepie, np. na korzystanie z usługi newslettera - będziemy mogli informować Cię o produktach i usługach SITA oraz aktualnie obowiązujących cenach drogą mailową. Będzie to trwało do czasu wycofania Twojej zgody na newsletter lub ustania celu przetwarzania czyli oferowania przez nas Klientom materiałów i systemu SITA. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać lub ograniczyć. Przetwarzanie informacji o Tobie do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
 

Jak długo będziemy korzystać z Twoich danych?

- jeśli przetwarzamy je na podstawie zawartej z Tobą umowy – to będziemy przetwarzać do końca trwania umowy i końca okresu roszczeń wynikających z tej umowy,
- jeśli przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody lub do czasu kiedy zniknie cel przetwarzania,
- jeśli przetwarzamy je, żeby wypełnić obowiązek prawa – to do momentu jaki wskazuje to prawo,
- jeśli przetwarzamy, bo mamy jakiś prawnie uzasadniony interes to do momentu ustania tego interesu.
 

Kto oprócz nas jest odbiorcą Twoich danych?

W celu sprawnej realizacji Twoich zamówień korzystamy z usług innych firm, które wspierają nasz biznes. Twoje dane mogą być dodatkowo przekazywane:
- dostawcom naszego oprogramowania – np. do obsługi księgowej,
- firmom świadczącym nam obsługę teleinformatyczną – np. dostawcy miejsca na serwerze czy firmie informatycznej czuwającej nad sprawnym funkcjonowaniem e-sklepu w Internecie,
- dostawcą narzędzi wykorzystywanych do celów handlowych lub analitycznych, w przypadku plików cookies – możesz wyrazić sprzeciw zmieniając ustawienia swojej przeglądarki w urządzeniu, z którego korzystasz,
- firmom świadczącym nam obsługę finansową – w tym szybkie przelewy online,
- firmom kurierskim, które dostarczają nasze towary na wskazany adres,
- osobom wspierającym nasz biznes w formie umów cywilno-prawnych.
Każde przekazanie informacji o Tobie traktujemy bardzo poważnie i sprawdzamy czy faktycznie istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania.
 

Komu nie udostępniamy Twoich danych?

Nie udostępniamy informacji o Tobie podmiotom lub osobom trzecim i nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, czyli krajów, które nie weszły w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To gwarantuje, że Twoje dane są lepiej chronione, bo objęte prawem RODO.
 

Jakie masz prawa wobec nas – Współadministratorów?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane to masz prawo do:
a) prawo dostępu do danych – masz prawo dowiedzieć się:
- czy korzystamy z twoich danych w ramach naszego biznesu,
- jeśli tak, to po co to robimy,
- skąd mamy Twoje dane,
- w jaki sposób dane te wykorzystujemy do pracy – czy zawsze czuwa nad tym człowiek, czy też czasem decyzje podejmowane są automatycznie z pomocą rozwiązań informatycznych,
- jakie konkretnie informacje o Tobie opracowujemy, np. imię, nazwisko, mail, telefon, czy adres, itp.,
- jak długo będziemy mieć dostęp do Twoich danych i kiedy je usuniemy.
Pamiętaj!
Możesz też otrzymać od nas kopię Twoich danych.
b) prawo do sprostowania danych – jeśli widzisz, że coś się nie zgadza w informacjach, które Ciebie dotyczą – pojawił się błąd albo informacje te zmieniły się – np. zmieniłeś nazwisko albo coś stało się nieaktualne, np. adres, to możesz zażądać od nas, wprowadzenia poprawek,
c) prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych, kiedy chcesz, żebyśmy o Tobie zapomnieli  – masz prawo skorzystać z tego prawa:
- o ile nie musimy ich przetwarzać dalej na podstawie przepisów prawa,
- o ile nie są nam konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- jeśli wygasł już cel przetwarzania danych,
- jeśli cofasz nam zgodę na dalsze przetwarzanie, a nie istnieje żadna inna podstawa prawna do przetwarzania,
- jeśli zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów,
-jeśli przetwarzaliśmy je bezprawnie,
-jeśli dane musimy usunąć, bo wynika to z przepisów prawa,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, żebyśmy nie używali Twoich danych do pracy, a jedynie przechowywali je u siebie,
e) prawo do przenoszenia danych – możesz otrzymać swoje dane, które nam przekazałeś albo możesz nam zlecić przekazanie ich komuś innemu bezpośrednio od nas, o ile jest to technicznie możliwe,
f) prawo do sprzeciwu – możesz w dowolnym momencie zgłosić nam swój sprzeciw wobec tego, że używamy Twoich danych w naszym biznesie:
-jeśli sprzeciw będzie dotyczył wprost oferowania Ci naszych produktów i usług – przestaniemy pracować na Twoich danych w tym celu,
-jeśli sprzeciw będzie dotyczył pracy na informacjach o Tobie ze względu na nasz ważny interes przewidziany w prawie albo ze względu na pracę na rzecz interesu nas wszystkich – interesu publicznego, to przestaniemy korzystać z informacji o Tobie, pod warunkiem, że ten interes nas wszystkich i naszego biznesu nie będzie w prawie ważniejszy niż Twój sprzeciw,
g)  prawo do wycofania zgody – masz prawo w dowolnym momencie wycofać  każdą swoją zgodę  dotyczącą informacji o Tobie. Od tej chwili nie będziemy już korzystać z Twoich danych w celu, na jaki wcześniej się zgodziłeś. Pamiętaj jednak, że do chwili wycofania zgody mamy prawo korzystać na podstawie Twojej zgody z informacji o Tobie.   
Pamiętaj!
Każda osoba, której dane osobowe są przez nas przetwarzane, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy prawa, ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

A co z ciasteczkami  - cookies?

Pliki cookies tworzone są podczas korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresami:  sita.sklep.pl, sita.edu.pl:
 
Czym są pliki cookies?
Plik cookies, czyli „ciasteczka”, to plik tekstowy zapisywany przez witrynę na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu, umożliwiający tej witrynie internetowej rozpoznanie przeglądarki odwiedzającego witrynę albo przechowywanie w niej informacji lub ustawień.
 
Czy sklep internetowy dostępny pod adresami: sita.sklep.pl oraz sita.edu.pl korzysta z plików cookies?
Tak. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu oferowania użytkownikom usług i funkcjonalności. Użytkownik może za pośrednictwem swojej przeglądarki ograniczyć lub zablokować obsługę plików cookies; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych w sklepie internetowym.
 
Z jakiego rodzaju plików cookies korzysta sklep internetowy dostępny pod adresami: sita.sklep.pl oraz sita.edu.pl?
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookies są konieczne do przeprowadzenia transakcji oraz zarządzania statusem zalogowania podczas sesji.
Pliki cookies służące do analiz
Te pliki cookies pozwalają nam zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny i dzięki temu ulepszać działanie i strukturę witryny. Te pliki cookies mogą być przekazane naszemu dostawcy narzędzi analitycznych, ale są używane wyłącznie w celach związanych z działaniem naszej witryny internetowej.
 
W jaki sposób mogę wyłączyć lub usunąć pliki cookies?
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych łączy:

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

Dziękujemy!

Polityka prywatności

W koszyku:
Wartość: 0,00

Przejdź do koszyka

Promocja

Urządzenie SITA - słuchawki z MicroSD oraz 4 kursy - j. angielski + e-Kurs - Gratis

2402.00 zł

2799.00 zł

Salon SITA


Autoryzowany Salon Producenta

ul. Szafera 1/U6
31-543 Kraków

tel. 12 429 29 80
tel. 602 222 804
tel. 692 778 270

 

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt. 10:00 - 17:00

GaduGadu249461    Tryb SkypeMe™! salonsita

 Google+

 Adres do korespondencji:

ALFA F.H.U. S.C.
ul. Szafera 1/U6
31-543 Kraków
 
Reklamacje i zwroty:
ALFA F.H.U. S.C.
ul. Szafera 1/U6
31-543 Kraków
tel. 12 429 29 80

Jak uczyć się metodą SITA?


Ważne!

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia najlepszej jakości usług, w celach statystycznych oraz analitycznych. Poprzez dalsze korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze/urządzeniu. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia plików cookies lub je zablokować w swojej przeglądarce. Więcej Polityka Prywatności.

Formularz cofnięcia zgód